Podmínky ochrany osobních údajů a autorská práva

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Matěj Lázniček, IČO: 09049517, se sídlem Fischerova 23, Olomouc, 77900 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

    adresa: Matěj Lázniček, Fischerova 23, Olomouc 77900
    email: info@levsalonu.cz
    telefon: +420 773 956 113

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby,
 • zajišťující vedení účetnictví a účetní služby.
 1. Správce má úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Automatické zpracovávání cookie

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Co znamená soubor cookie? 

Soubor cookie je malý textový soubor, který vzniká navštívením každé stránky na webu. Využívá se převážně jako standardní nástroj pro uložení informací o tom, jak jsou naše jednotlivé stránky využívány. Jsme schopni tak odlišit (nikoliv však identifikovat) jednotlivé uživatele vzájemně od sebe a přizpůsobit obsah konkrétním preferencím. Soubory cookie jsou tedy velmi důležité a bez jejich existence by procházení webu bylo výrazně komplikovanější. 

 

K čemu se cookies používají?

Cookies slouží k mnoha účelům. Na stránkách našeho e-shopu Lev Salónů používáme tyto cookies:

Technická cookies se používají k tomu, aby náš internetový obchod fungoval tak jak má (např. aby bylo možné si vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat naše zboží a ostatní nabízené služby). Bez nich by tedy náš e-shop vůbec nemohl fungovat. Tyto technická cookies jsou aktivní vždy (jejich zpracování není možné odmítnout), protože jsou nezbytná k fungování celého webu.

Funkční cookies se používají proto, abyste se nemuseli neustále přihlašovat a nastavovat své preference jako je například nastavení jazyka, ve kterém se vám náš e-shop zobrazí). K tomuto účelu vám tedy slouží funkční cookies a v tomto případě je vaše heslo vždy zašifrované. Používání funkčních cookies tedy není nutné, ale výrazným způsobem vám zpříjemní a ulehčí návštěvu našeho e-shopu Lev Salónů. Zpracování funkčních cookies je možné odmítnout - více se dozvíte níže pod nadpisem Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat.

Analytické cookies nám velmi pomáhají vylepšit náš internetový obchod, což je i pro vás velkou výhodou. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány pomocí skriptu společnosti Google Inc., která následně tato již nasbíraná data anonymizuje. Po již zmíněné anonymizaci se v tuto chvíli nejedná o osobní údaje, protože anonymizované cookies nelze přiřadit jednomu konkrétnímu uživateli, respektive jedné konkrétní osobě. Pracujeme tedy pouze s cookies v anonymizované podobě. Proto nejsme schopni z cookies zjistit, jak se konkrétní uživatel na našem internetovém obchodu Lev Salónů choval (například jaké stránky přesně navštívil nebo jaké zboží si prohlížel apod.) Zpracování analytických cookies je možné odmítnout, více se dozvíte níže pod nadpisem Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat.

Poznatky z výše zmíněných cookies používáme i pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto získaných údajů můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme za relevantní. Pokud chcete mít kontrolu nad tím, jaké vaše analytické cookies zpracováváme, můžete použít tento přídavný program od Googlu (lze spustit pouze z počítače).

 

Jak můžete ovlivnit, které z vašich cookies budeme zpracovávat

Jednoduše používejte některý z běžných internetových prohlížečů jako je například Internet Explorer, Safari, Firefox nebo Chrome se zapnutou funkcí anonymního prohlížení. To zabrání ukládání údajů o navštívených webech, popř. je možné si přímo v prohlížeči ukládání cookies zcela zakázat. Pokud ale zakážete i zpracovávání technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některých funkcí, které vám pomáhají.

Snadno pod kontrolou můžete mít zpracovávání analytických cookies, pokud budete používat tento přídavný program od Googlu, který lze spustit pouze z počítače. Vypnutím analytických cookies nám nicméně bohužel velmi ztížíte zlepšování našeho internetového obchodu Lev Salónů. 

Pokud máte zájem o odmítnutí zpracování cookies (s výjimkou technických cookies), tak nám napište prostřednictvím našeho kontaktního formuláře. Odmítnutí zpracovávání funkčních a analytických cookies neznamená nemožnost přistupovat na náš internetový obchod. Stejně tak nevede ani k odmítnutí našich služeb. Odmítnutí zpracování funkčních a analytických cookies může ale vést k tomu, že náš e-shop nebude fungovat zcela správně a některé funkce mohou být nedostupné. Celkové pohodlí při procházení našeho internetového obchodu tak může být podstatně zhoršeno.

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho
  tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete
  kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Autorská práva 

Všechny ikonky používané na tomto webu jsou převzaty z platformy Flaticon.com. Stejně tak jako obrázky na tomto webu jsou převzaty z fotobank, které poskytují obrázky zdarma. Mezi tyto fotobanky patří: pexels.com, pixabay.com. Produktové obrázky a fotky jsou převzaty od našich výrobců, dodavatelů a distributorů daných značek.

Zpět do obchodu
Předchozí krok
Předchozí krok

Poznámka a registrace