Reklamační řád

Záruka 24 měsíců.

Na zboží u nás zakoupené má zákazník možnost uplatnit právo z vady do 24 měsíců od jeho převzetí. Na zboží, které má jasně stanovenou dobu použitelnosti potom po danou dobu použitelnosti produktu. Tato záruka se nevztahuje na zboží poškozené či opotřebené v důsledku jeho obvyklého užívání.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy.

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost  SAFRES Group s.r.o., IČ: 28786700DIČ: CZ28786700se sídlem: Česká Skalice, Tyršova 820, 552 03, formou jednostranného právního jednání (například e-mailem na adresu: info@levsalonu.cz nebo dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách přiložených k e-mailu o potvrzení objednávky, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Omezení odpovědnosti za vady vyplývající z povahy zboží a nevhodného způsobu užití.

  • Z hygienických důvodů nelze (bez zjevné závady) vracet použité kosmetické přípravky.
  • Kosmetické přípravky mají mnohdy složení, které je citlivé na extrémní teploty. Především v letních měsících tak může vlivem vysokých teplot při přepravě zboží dojít k roztátí produktu, tento proces bohužel není v našich silách nikterak ohlídat a neručíme tedy za špatné skladování zboží při jeho přepravě přepravní společností. Uděláme však maximum pro to, abychom tomuto zamezili a při objednávce pohlídáme informovanost zákazníků o tomto možném problému.
  • Zboží od nás odchází kvalitně zabalené a zkontrolované, neručíme však za případné poškození ze strany přepravní společnosti a takovéto vady je nutno reklamovat u přepravce. Nejlépe ihned při předání zboží přepravcem.
  • Neneseme odpovědnost za vady vzniklé nevhodným výběrem zboží, nesprávným skladováním, nesprávným zacházením a mechanickým poškozením, které vznikly nedodržením pokynů návodu k užití výrobku.
  • Zboží bylo opotřebeno v důsledku jeho obvyklého používání.
  • Uplynula záruční lhůta zboží.

I přesto, že Vám nejsme schopni v těchto případech zboží reklamovat, rozhodně jsme tu pro Vás a jsme připraveni jakýkoliv z výše uvedených problémů s Vámi konzultovat a poradit nejlepší možné řešení, sjednat adekvátní nápravu, případně poskytnout slevu pro Váš další nákup v našem obchodě.

Postup reklamace zboží.

Reklamované zboží je nutno řádně zabalit a zaslat spolu s vyplněným formulářem pro reklamace zboží a dokladem o zakoupení na naši adresu:

Lev Salónů

SAFRES Group, s.r.o.

Sehnoutkova 262

Černožice nad Labem

503 04

 

Reklamované zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku. Zboží na dobírku nebudeme přebírat. Je nutné balíček poslat klasickým způsobem bez dobírky.

Při uplatňování reklamace Vám vždy vystavíme potvrzení o přijetí reklamace.

V případě uznání reklamace Vám budou náklady na dopravu spojené s reklamací zboží vráceny na základě zaslaného potvrzení o podání zásilky.

Reklamace musí být vyřízena v zákonem stanovené 30-ti denní lhůtě. V opačném případě má zákazník právo odstoupit od smlouvy.

Formulář pro reklamace zboží ke stažení.

Postup odstoupení od smlouvy.

Vrácené zboží je nutno řádně zabalit a zaslat spolu s vyplněným formulářem odstoupení od smlouvy a dokladem o zakoupení na naši adresu:

Lev Salónů

SAFRES Group, s.r.o.

Sehnoutkova 262

Černožice nad Labem

503 04

Vrácené zboží nám, prosím, neposílejte na dobírku. Zboží na dobírku nebudeme přebírat. Je nutné balíček poslat klasickým způsobem bez dobírky.

Formulář odstoupení od smlouvy ke stažení.

Aktualizováno dne 7. 8. 2022.