Rozdíl mezi shavettou a břitvou

Tento článek bude zaměřený opět na holení. Vysvětlíme si základní rozdíl mezi shavettou a břitvou, jakožto základními nástroji tradičního holení.

K čemu mi poslouží shavetta? 

Shavetta je nástroj, pomocí kterého dosáhnete zejména dokonale ostrých kontur, ale bezpochyby poslouží i pro oholení celé tváře. Shavetta se před holením nejdříve musí “nabít“. Poloviční, nebo celá žiletka (záleží na typu shavetty) se vloží dovnitř a řádně se upevní. Zkráceně řečeno je shavetta rychlejší a jednodušší způsob oholení oproti břitvě, jelikož namísto jejího obtahování stačí pouze vyměnit žiletku za novou.

Shavetta Hey Joe

K čemu mi poslouží břitva? 

Břitva je velmi ostrý nástroj, který je na první pohled podobný shavettě. Potřebuje však náležitou péči a zkušeného pána. Holení břitvou vyžaduje čas a trpělivost. Pokud však máte dobře naostřenou čepel, dosáhnete dokonalejšího oholení než pomocí shavetty, ať už jde o zarovnávání kontur či holení celé tváře.

Základní rozdíl je tedy v ostří. U břitvy je čepel nevyměnitelná a musí se pravidelně obtahovat na řemenu a olejovat. Naopak u shavetty stačí jednoduše žiletku vyměnit za novou, jednak z hygienických důvodu a zejména pak kvůli ostří. 

Jaký dodržovat sklon? 

Při holení shavettou či břitvou se doporučuje holit v úhlu 40 stupňů k tváři. Při větším sklonu hrozí pořezání či poranění. U obou nástrojů je naprostým základem ostří. Pokud máte tupou čepel a žiletku, nedosáhnete při holení žádného výsledku, a dokonce může dojít i k pořezání. Po holení svůj nástroj pečlivě opláchnete a nechte uschnout. Nesnažte se je sušit ručníkem, mohlo by dojít k otupění. Na závěr nezapomeňte na Vaši tvář, která si jistě také zaslouží svou péči po holení.

Buď Lev Salónů!